kalendarz imprez

Projekt pn. "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Mrągowo-ZOS BAZA MRĄGOWO"


Nawigacja:
- O projekcie
- Rekrutacja uczestników
- Kontakt