kalendarz imprez

atrakcje

aktualności

Zaproszenie do badania ankietowego przedsiębiorców

 

Ankieta stanowi część projektu „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” realizowanego przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Ankieta jest skierowana do podmiotów gospodarczych z gmin: Węgorzewo, Giżycko, Miasto Giżycko, Miłki, Orzysz, Pisz, Mikołajki, Mrągowo, Miasto Mrągowo, Ryn, Ruciane-Nida.


 

Celem badania, do którego serdecznie Państwa zaproszamy, jest diagnoza potrzeb przedsiębiorców z obszaru Wielkich Jezior Mazurskich oraz zgromadzenie opinii o prowadzeniu działalności na tym terenie. Wypełniając ankietę możecie Państwo wypowiedzieć się na temat lokalnej sytuacji oraz wpłynąć na działania, które będą podejmowane w najbliższej przyszłości, dlatego zachęcamy do odpowiedzi na wszystkie pytania ankiety i zapewniamy, że wszystkie udzielone odpowiedzi pozostaną anonimowe.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety:

 

Promocja gospodarcza Krainy Wielkich Jezior MazurskichStowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 zrzeszające 12 gmin oraz 4 powiaty przygotowuje się do realizacji działań na rzecz rozwoju gospodarczego obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Pomysł na wspólną promocję gospodarczą uzyskał akceptację Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który przeznaczył na ten cel 2,3 mln Euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu). Projekt kluczowy pn. 7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich będzie realizowany w latach 2017-2019. Jego całkowita szacunkowa wartość wynosi ponad 11 mln złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej ma wynosić 85% kosztów kwalifikowanych.

POJEDZIEMY ROWERAMI WOKÓŁ MAZURSKICH JEZIOR

Trwają przygotowania do złożenia projektu „Mazurska Pętla Rowerowa” – ponad trzystukilometrowej trasy rowerowej wiodącej wokół Wielkich Jezior Mazurskich.

 

 

 

 

 

Posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia WJM 2020

Posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 odbyło się w dniu 22 września 2015r. w Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach. W zebraniu uczestniczyło 22 spośród 28 przedstawicieli reprezentujących poszczególnych członków Stowarzyszenia (wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz przedstawiciele delegowani przez rady gmin i powiatów).

 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia WJM 2020

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, które odbędzie się 22 września 2015 roku w Mikołajkach. 

 

 

 

 

 

 

zobacz wszystkie