kalendarz imprez

atrakcje

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu-RZGW

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla przebudowy i umocnienia 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka (link do ogłoszenia).

Dotyczy projektu:  Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka, udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy   

 

WYNIK POSTĘPOWANIA

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA PROJEKTU PN. "MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA PROJEKTU PN. "MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA"

Numer referencyjny: WJM.271.2.2017

Numer ogłoszenia w Dz. U.: 2017/S 099-196121

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości 101,141km, dla projektu pn. "MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA" wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwalających na wykonanie inwestycji, w zależności od potrzeb: w trybie zgłoszenia, decyzji pozwolenia na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Morze, Góry i Mazury!

Długi, majowy weekend znów upłynie pod znakiem "Morze, Góry i mazury - Majówka z Radiem Zet". Ponownie w trzech partnerskich miastach: Mikołajkach, Łebie i Szczyrku pod patronatem Radia Zet odbywać będą się wydarzenia związane z aktywnym ale i bezpiecznym wypoczynkiem. Znamy już program tegorocznej majówki w Mikołajkach, w której czynny udział bierze Wioska Żeglarska.

Nowe umiejętności - Więcej możliwości - Powiat Mrągowski, Piski

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA PROJEKTU PN. "MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA PROJEKTU PN. "MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA"

Numer referencyjny: WJM.271.1.2017

Numer ogłoszenia w Dz. U.: 2017/S 008-011 864

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji dla projektu pn. "MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA" w podziale na 3 częśći. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 301 km, wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych pozwalających na wykonanie inwestycji, w zależności od potrzeb: w trybie zgłoszenia, decyzji pozwolenia na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - jedno pozwolenie na budowę dla każdej Części (Etapu).

zobacz wszystkie