kalendarz imprez

atrakcje

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu - Kampania informacyjno-promocyjna

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH (KAMPANII INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ) REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: 7 CUDÓW MAZUR-PROMOCJA GOSPODARCZA OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

Numer referencyjny: WJM.271.12.2018

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2018/S 091-206985 z dnia 15.05.2018r.

Przedmiotem zamówienia: przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych (kampanii informacyjno-promocyjnej) realizowanych w ramach projektu pn.: 7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskch".

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr RPWM.01.04.01-28-0003/17-00 z dnia 30.06.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 091-206985 z dnia 15.05.2018r.

 

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ

Załączniki do SIWZ